Buffet Chay

Buffet Chay định kỳ tổ chức vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng, mở bán vé trước với chương trình khuyến mãi Khách hàng mua 10 vé tặng 1 vé và vé có giá trị dài hạn.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *